Ale nan kontni prensipal

Daniel Driscoll - Sant Sante Neponset

Nou louvri pou videyo / telefòn ak randevou an pèsòn ak kondwi-rive COVID-19 tès pou pasyan yo!

Rele (617) 282-3200 pran yon randevou. Chúng tôi nói tiếng Việt! Pale pita Panyòl!

Èske w gen kesyon sou vaksen COVID-19 la?  Jwenn enfòmasyon sou klinik vaksen an klike sou bouton ki anba a!

Vaksen kont kovid-19

Sèvis Mizajou nou yo - Mizajou: Avril 15, 2021

Daniel Driscoll - Neponset Sant Sante se kounye a ofri randevou pa videyo, telefòn, ak nan-moun. Lè ou rele pou pran yon randevou, nou ka di ou si videyo / telefòn oswa an pèsòn ap travay pi byen pou bezwen swen ou yo.

Aprann plis bagay sou etap sa yo nou ap pran nan sant sante nou an kenbe ou an sante ak an sekirite lè ou klike sou bouton an.

Sante ak Sekirite nan Sant Sante a

Tès COVID-19 pa Randevou pou Pasyan - LOUVRI

Rele (617) 282-3200 pou pran yon randevou. Tès ouvè pou pasyan sèlman.

Chúng tôi nói tiếng Việt!

COVID-19 Tès

Sèvis Sante Medikal ak Konpòtman - LOUVRI

Ekip swen medikal ak konpòtman nou yo nan Daniel Driscoll - Sant Sante Neponset yo kounye a bay randevou pa videyo, telefòn, ak an pèsòn.

TANPRI REMAKE: Nou sèlman kapab bay yon randevou videyo oswa telefòn si ou se nan Massachusetts. Si ou pral nan yon lòt eta pou yon randevou videyo oswa telefòn, nou pa kapab ofri swen nan moman sa a.

Randevou ijan ak esansyèl pral pran plas tou nan sant sante ki chita nan 398 Neponset Avenue, Dorchester.

Pedyatri ak Sante fanm yo louvri epi yo disponib pou randevou nan telefòn ak an pèsòn.

Famasi - LOUVRI

Nou ap ofri sèvis mache, pickup twotwa, ak sèvis livrezon lapòs. Tanpri itilize ramase koub oswa livrezon pa lapòs si sa posib!

Rele (617) 533-2290 avèk yon demann famasi!

Nou ka poste preskripsyon ba ou! Nou pa poste medikaman kontwole oswa medikaman nan frijidè nan moman sa a.

Nenpòt pasyan ki enterese gen medikaman poste ka rele famasi a nan (617) 533-2290 fè yon demann. Yon fwa ke yon preskripsyon ranpli avèk siksè, anjeneral nou pral poste preskripsyon nan 24 èdtan. Akouchman se nòmalman jou ouvrab kap vini an epi nou swiv anbakman nan evènman an yon pasyan rapòte yon pwoblèm.

Pasyan yo ta dwe avize famasi a nan lespas 7 jou nan preskripsyon yo fini pou li bay famasi a ase tan pou ranpli medikaman yo oswa pou mande nouvo preskripsyon, si sa nesesè.

Tanpri rele (617) 282-3200 AVAN ou vini nan sant sante a si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo: Lafyèv, difikilte pou respire, tous

sentom kowonaviris

Pou plis enfòmasyon sou COVID-19, vizite hhsi.us/patient-information/coronavirus

Rele (617) 282-3200 pou yon randevou nan Daniel Driscoll - Neponset Sant Sante!

Plis enfòmasyon sou Sant Sante a

Tout yo akeyi! Nou sèvi tout moun, kèlkeswa kapasite pou peye oswa estati asirans lan.

Harbour Health a Daniel Driscoll - Sant Sante Neponset se ki chita nan 398 Neponset Avenue nan Dorchester, Massachusetts kote ou ka jwenn swen k ap pran swen ak pratik pou tout fanmi ou tou pre lakay ou!

Pa gen anyen ki ta dwe kanpe nan chemen sante ou.

Harbour Health aksepte MassHealth, Health Safety Net, pwòp tèt ou-peye, ak pi asirans prive asire w ke ou ka jwenn-wo kalite, swen sante abòdab.

Pa gen asirans? Nou ka ede w aplike pou asirans si ou kalifye!

Pou pasyan ki pa gen asirans, nou ofri yon echèl glisman nan frè epi yo ka travay avèk ou sou yon plan peman abòdab.

Pakin gratis epi sant sante a aksesib nan otobis MBTA.

Jwenn swen ak sèvis ou bezwen tout nan yon sèl kote ki bon.

Nan Daniel Driscoll - Sant Sante Neponset, ou pral jwenn medikaman pou granmoun ak fanmi, sante konpòtmantal, sante fanm, ak pedyatri ak anpil lòt sèvis sante pou moun ki gen tout laj.

Sant sante a genyen tou yon famasi sou plas, sèvis nitrisyon, yon Pwogram Nitrisyon WIC, ak lòt resous sipò pou ede ou menm ak fanmi ou.

Nou pale Vyetnamyen! Chúng tôi nói tiếng Việt!

Sèvis nou yo nan Daniel Driscoll - Sant Sante Neponset

Sante Medikal ak Konpòtman

Dantè

Ou ka jwenn swen dantè pou tout laj nan Geiger Gibson Sant Sante Kominotè sitiye jis yon kèk kilomèt lwen nan 250 Mt. Vernon Street, Dorchester.

Famasi

Famasi sou plas nou an fè li fasil pou pran swen pou resevwa preskripsyon ou yo! Famasi nou an disponib pou pasyan yo epi tou li louvri pou kominote a pou ranpli ak ranplir preskripsyon yo.

Telefòn famasi: (617) 533-2290

Faks famasi: (617) 533-2291

Sèvis Sipò pou

  • Konseye aplikasyon sètifye pou ede ou avèk enskripsyon MassHealth
  • Konseye finansye pou ede ou avèk echèl frè glisman nou an
  • Entèprèt sou sit nan Vyetnamyen ak aksè nan lòt lang yo
  • Manje gadmanje
  • Pwogram WIC

Asirans aksepte

Nou aksepte pifò plan asirans sante yo ki gen ladan MassHealth, Medicare, Blue Cross Blue Shield, Boston Medical Center Health Net, Harvard Pilgrim Health Care, Health Safety Net (Swen gratis), Plan Sante Katye, Sante Rezo, United Health, Tufts Health Plan.

Nou ofri èd pou aplike pou MassHealth ak yon echèl glisman nan frè pou pasyan san asirans.

Pare pou pran yon randevou?

Rele (617) 282-3200 pou yon randevou.

Nou gade pou pi devan pou pran swen ou ak fanmi ou!

Orè Randevou Telehealth

Lendi: 8: 30am - 9: 00pm
Madi: 8: 30am - 9: 00pm
Mèkredi: 8: 30am - 9: 00pm
Jedi: 8: 30am - 9: 00pm
Vandredi: 8: 30am - 9: 00pm
Samdi: 9: 00am - 4: 00pm
Dimanch: 10: 00am - 3: 00pm
Jou Ferye: 10: 00am - 3: 00pm
617-282-3200

Orè Travay Sant Sante

Lendi: 8: 30am - 5: 00pm
Madi: 8: 30am - 5: 00pm
Mèkredi: 8: 30am - 5: 00pm
Jedi: 8: 30am - 5: 00pm
Vandredi: 8: 30am - 5: 00pm
Samdi: 9: 00am - 1: 00pm
Dimanch: Fèmen
617-282-3200

Famasi Orè Travay

Lendi: 8:30 am - 5:00 pm
Madi: 8: 30am - 5: 00pm
Mèkredi: 8: 30am - 5: 00pm
Jedi: 8: 30am - 5: 00pm
Vandredi: 8: 30am - 5: 00pm
Samdi: 9: 00am - 1: 00pm
Dimanch: Fèmen
617-533-2290

Kote Sant Sante

adrès
398 Neponset Avenue
Dorchester, MA 02122
Telefòn
617-282-3200