Ale nan kontni prensipal

Plan Sèvis Elder - Brockton

ENFATIONMASYON ENPANTTAN SOU MALADI CORONAVIRUS / COVID-19

Sante ak sekirite tout patisipan nou yo enpòtan anpil pou nou!

Tanpri rele (774) 470-6700 ANVAN ou rantre nan sant jounen an oswa nan klinik la si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo: Lafyèv, difikilte pou respire, tous

sentom kowonaviris

Pou plis enfòmasyon sou COVID-19, vizite hhsi.us/patient-information/coronavirus

Jounal Harbour Health Elder Service Plan ofri yon pwogram swen sante pèsonalize ki ofri pa pwòp nou yo pwofesyonèl jeryatrik gide pa yon plan swen devlope ak Customized pou bezwen moun nan.

Brockton Kote
479 Torrey Street
Brockton, MA 02301
Telefòn: 774-470-6700
ESPInfo@HHSI.US

K ap travay Orè

Lendi: 7: 30 am - 5: 30 pm
Madi: 7: 30 am - 5: 30 pm
Mèkredi: 7: 30 am - 5: 30 pm
Jedi: 7: 30 am - 5: 30 pm
Vandredi: 7: 30 am - 5: 30 pm
Samdi: Fèmen
Dimanch: Fèmen
774-470-6700

Adrès

adrès
479 Torrey Street
Brockton, MA 02301
Telefòn
774-470-6700