Ale nan kontni prensipal

Plan Sèvis Elder - Mattapan

ENFATIONMASYON ENPANTTAN SOU MALADI CORONAVIRUS / COVID-19

Sante ak sekirite tout patisipan nou yo enpòtan anpil pou nou!

Tanpri rele (617) 533-2400 ANVAN ou rantre nan sant jounen an oswa nan klinik la si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo: Lafyèv, difikilte pou respire, tous

sentom kowonaviris

Pou plis enfòmasyon sou COVID-19, vizite hhsi.us/patient-information/coronavirus

Jounal Harbour Health Elder Service Plan ofri yon pwogram swen sante pèsonalize ki ofri pa pwòp nou yo pwofesyonèl jeryatrik gide pa yon plan swen devlope ak Customized pou bezwen moun nan.

Mattapan Kote
1135 Morton Street
Mattapan, MA 02126
Telefòn: 617.533.2400
ESPInfo@HHSI.US

K ap travay Orè

Lendi: 7: 00 am - 5: 30 pm
Madi: 7: 00 am - 5: 30 pm
Mèkredi: 7: 00 am - 5: 30 pm
Jedi: 7: 00 am - 5: 30 pm
Vandredi: 7: 00 am - 5: 30 pm
Samdi: Fèmen
Dimanch: Fèmen
617-533-2400

Adrès

adrès
1135 Morton Street
Mattapan, MA 02126
Telefòn
617-533-2400