Ale nan kontni prensipal

Ellen Jones Kominote Sant Dantè

Nou kounye a sitiye nan Patriot Square, Route 134, nan Dennis!

Rele 508-778-5400 pran yon randevou.

Gade pou siy nou an tou pre Stop & Shop nan Patriot Square, Route 134 nan Dennis. Nou louvri pou swen regilye dantè, osi byen ke randevou ijan ak ijans.

COVID-19 Sante ak Sekirite Sosyal

Aprann plis bagay sou etap n ap pran nan tout sant sante kominotè Harbor yo pou kenbe w an sante e an sekirite lè ou klike sou bouton an.

Sante ak Sekirite nan Sant Sante a

Pratik dantè nou swiv tout direktiv Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC).

Nou pral kontwole seryezman nenpòt lòt kontwòl enfeksyon oswa règleman pwoteksyon pèsonèl ekipman ki soti nan CDC a, epi fè chanjman ki nesesè yo kenbe tout moun sekirite.

Plis enfòmasyon sou Ellen Jones

Akeyi pasyan ki gen tout laj!

Ellen Jones Community Dental Center bay swen dantè pou pasyan ki gen tout laj.

MassHealth ak pifò plan asirans yo aksepte.  Ou ka jwenn tou èd pou aplike pou asirans ak yon echèl glisman nan frè pou sèvis dantè.

Ekip swen dantè nou an ap ede ou kenbe ak retabli kapasite w pou souri, pale, ak moulen. Anplwaye nou yo amikal, kalite, ak akeyan - yo reyèlman vle wè ou souri!

Sèvis nou

Sèvis nou yo gen ladan ....

 • Egzamen dyagnostik
 • Netwayaj dantè
 • Fillings
 • Operasyon oral
 • Pwosedi endodontik limite ("kanal rasin")
 • Pwotèz / Pasyèl
 • Kouwòn
 • Pedyat Dexter (limite)

Asirans aksepte

MassHealth pou tout laj, asirans ki pi komèsyal, Net Sekirite Sante, ak pwòp tèt ou peye.

Rele 508-778-5400 pran randevou!

Mèsi a sipòtè nou yo ak patnè kominote yo!

Nou vle remèsye Chanpyon Kominote Healthy nou yo pou vizyon yo nan yon nouvo Sant Dantè Ellen Jones ki pral satisfè bezwen tout rezidan Cape Cod.

Chanpyon nou yo enkli:

 • Cape Cod Swen Sante Fondasyon
 • Fondasyon Kelley
 • Cape Cod Senk Fondasyon
 • Palmer ak Jane D. Davenport Fondasyon an

Te lidèchip yo elaji aksè nan abòdab, pratik swen dantè sou Cape Cod. Nou vrèman rekonesan!

Nou vle tou remèsye biznis la anpil ki gen ladan RogersGray ak moun sou Cape la ki te fè yon don pou sipòte demenajman ak ouvèti nouvo sant dantè nou an nan Patriot Square. Ou te ede yon moun souri!

Si ou ta renmen fè yon don pou ede plis moun jwenn swen dantè yo bezwen, tanpri klike sou bouton ki anba a.

Fè yon don bay Ellen Jones

Orè Travay Sant Sante

Lendi: 8: 00am - 4: 30pm
Madi: 8: 00am - 4: 30pm
Mèkredi: 8: 00am - 4: 30pm
Jedi: 8: 00am - 4: 30pm
Vandredi: 8: 00am - 4: 30pm
Samdi: 8:00 am - 12:00 pm * Chak lòt samdi
Dimanch: Fèmen
508-778-5400

Kote Sant Sante

adrès
Patriyot Square
XNX Route 516
South Dennis, MA 02660
Telefòn
508-778-5400