Ale nan kontni prensipal

Geiger Gibson Sant Sante Kominotè

Nou louvri pou randevou videyo / telefòn, swen dantè, ak livrezon famasi ak ranmase twotwa!

Rele 617-288-1140 pran yon randevou. Pale pita Español!

Èske w gen kesyon sou vaksen COVID-19 la?  Jwenn enfòmasyon sou klinik vaksen an klike sou bouton ki anba a!

Vaksen kont kovid-19

Sèvis Mizajou nou yo - Mizajou: Mas 1, 2021

Sèvis Sante Medikal ak Konpòtman - LOUVRI POU RANDEVID VIDEO / TELEFONEN

Ekip swen medikal ak konpòtman nou yo kapab kounye a bay randevou videyo ak telefòn!

TANPRI REMAKE: Nou sèlman kapab bay yon randevou videyo oswa telefòn si ou se nan Massachusetts. Si ou pral nan yon lòt eta pou yon randevou videyo oswa telefòn, nou pa kapab ofri swen nan moman sa a.

Randevou ijan ak esansyèl an pèsòn ap pran plas nan Daniel Driscoll - Sant Sante Neponset, ki chita nan 398 Neponset Avenue, Dorchester.

Sèvis Dantè - LOUVRI 

Sèvis swen dantè nou yo louvri kounye a. Ekip dantè nou an ka bay woutin, ijan, ak ijans swen dantè pou pasyan ki gen tout laj.

Aprann plis bagay sou etap sa yo nou ap pran nan sant sante nou an kenbe ou an sante ak an sekirite lè ou klike sou bouton an.

Sante ak Sekirite nan Sant Sante a

Pratik dantè nou swiv tout direktiv Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC). Nou pral kontwole seryezman nenpòt lòt kontwòl enfeksyon oswa règleman pwoteksyon pèsonèl ekipman ki soti nan CDC a, epi fè chanjman ki nesesè yo kenbe tout moun sekirite.

Famasi - LOUVRI POU LIVREZON AK CURBSIDE PICK-UP

Nou ap ofri ranmase twotwa oswa nou ka poste preskripsyon ba ou gratis!

Tanpri rele (617) 533-2295 avèk yon demann famasi.

Tanpri rele (617) 288-1140 ANVAN ou ale nan yon randevou ijan oswa esansyèl si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo: Lafyèv, difikilte pou respire, tous

sentom kowonaviris

Pou plis enfòmasyon sou COVID-19, vizite hhsi.us/patient-information/coronavirus

Rele 617-288-1140 pou yon randevou nan Geiger Gibson Community Health Center!

Plis enfòmasyon sou Sant Sante a

Nouvo pasyan akeyi! Nou sèvi tout moun, kèlkeswa kapasite pou peye oswa estati asirans lan.

Sant Sante Kominotè Geiger Gibson se ki chita nan 250 Mount Vernon Street nan Dorchester, Massachusetts. Ou ka jwenn swen bon ak pratik pou tout fanmi ou tou pre kay, lekòl, oswa travay.

Depi plis pase 50 ane, ekip nou an ap bay sèvis medikal, dantè, sante konpòtmantal, ak sipò pou moun k ap viv ak travay nan Dorchester ak kominote ki antoure yo. Sèvis entèprèt yo disponib nan tout lang.

Pa gen anyen ki ta dwe kanpe nan chemen sante ou

Harbour Health aksepte MassHealth, Net Sekirite Sante, pwòp tèt ou-peye, ak pi asirans prive asire w ke ou ka bon jan kalite segondè, swen sante abòdab.

Pa gen asirans? Nou ka ede w aplike pou asirans si ou kalifye!

Pou pasyan ki pa gen asirans, nou ofri yon echèl glisman nan frè epi yo ka travay avèk ou sou yon plan peman abòdab.

Jwenn swen ak sèvis ou bezwen tout nan yon sèl kote ki bon.

Swen medikal

Dantè Swen

 • Egzamen dyagnostik
 • Swen prevantif - "netwayaj"
 • Restorative - "fouraj"
 • Operasyon nan bouch - "ekstrè"
 • Pwosedi endodontik limite - "kanal rasin"
 • Pwotèz / pasyèl
 • Kouwòn
 • Pedyat Dexter

Sèvis Sipò pou

 • Konseye aplikasyon sètifye - ede avèk enskripsyon MassHealth
 • Konseye finansye - diskite sou glisman echèl frè ak opsyon peman
 • Travayè sante kominotè - ki moun ki ka ede ou avèk SNAP aplikasyon yo ak lòt resous yo
 • Sèvis entèprèt ki disponib pou tout lang

Famasi

Famasi sou plas nou an fè li fasil pou pran swen pou resevwa preskripsyon ou yo! Famasi nou an disponib pou pasyan yo epi tou li louvri pou kominote a pou ranpli ak ranplir preskripsyon yo.

Telefòn famasi: (617) 533-2295

Faks famasi: (617) 533-2296

Asirans aksepte

Nou aksepte pifò plan asirans sante ki gen ladan MassHealth, Medicare, Blue Cross Blue Shield, Boston Medical Center Health Net, Harvard Pilgrim Health Care, Health Safety Net (Free Care) Neighborhood Health Plan, Network Health, United Health, Tufts Health Plan, ak pwòp tèt ou peye.

Nou ofri tou èd pou aplike pou MassHealth epi yo gen yon echèl frè glisman pou pasyan san asirans.

Pare fè yon randevou?

Rele 617-288-1140 pou yon randevou nan Geiger Gibson Community Health Center.

Nou gade pou pi devan pou pran swen ou ak fanmi ou!

Orè Randevou Telehealth

Lendi: 8: 30am - 9: 00pm
Madi: 8: 30am - 9: 00pm
Mèkredi: 8: 30am - 9: 00pm
Jedi: 8: 30am - 9: 00pm
Vandredi: 8: 30am - 9: 00pm
Samdi: 9: 00am - 4: 00pm
Dimanch: 10: 00am - 3: 00pm
Jou Ferye: 10: 00am - 3: 00pm
617-288-1140

Orè Travay Sant Sante

Lendi: Fèmen
Madi: Fèmen
Mèkredi: Fèmen
Jedi: Fèmen
Vandredi: Fèmen
Samdi: Fèmen
Dimanch: Fèmen
617-288-1140

Orè Travay Dantè

Lendi: 8: 00am - 4: 30pm
Madi: 8: 00am - 4: 30pm
Mèkredi: 8: 00am - 4: 30pm
Jedi: 8: 00am - 4: 30pm
Vandredi: 8: 00am - 4: 30pm
Samdi: 8: 00am - 4: 30pm
Dimanch: Fèmen
617-288-1140

Famasi Orè Travay

Lendi: 8: 30am - 5: 00pm
Madi: 8: 30am - 5: 00pm
Mèkredi: 8: 30am - 5: 00pm
Jedi: 8: 30am - 5: 00pm
Vandredi: 8: 30am - 5: 00pm
Samdi: Fèmen
Dimanch: Fèmen
617-533-2295

Kote Sant Sante

adrès
250 Mt Vernon St.
Dorchester, MA 02125
Telefòn
617-288-1140