Ale nan kontni prensipal

Harbour Sant Sante Kominotè - Hyannis

Nou louvri pou videyo / telefòn ak randevou an pèsòn, ak kondwi-rive Tès COVID-19 pou pasyan yo!

Rele (508) 778-5420 pran yon randevou. Falamos portuguese! Hablamos Español! 

Èske w gen kesyon sou vaksen COVID-19 la?  Jwenn enfòmasyon sou klinik vaksen an klike sou bouton ki anba a!

Vaksen kont kovid-19

Sèvis Mizajou nou yo - Mizajou: Mas 1, 2021

Harbour Sant Sante Kominotè - Hyannis se kounye a ofri randevou pa videyo, telefòn, ak nan-moun. Lè ou rele pou pran yon randevou, nou ka di ou si videyo / telefòn oswa an pèsòn ap travay pi byen pou bezwen swen ou yo.

Aprann plis bagay sou etap sa yo nou ap pran nan kenbe ou an sante ak an sekirite lè ou klike sou bouton ki anba a.

Sante ak Sekirite nan Sant Sante a

Tès COVID-19 pa Randevou pou Pasyan– LOUVRI

Rele (508) 778-5420 pou pran yon randevou. Tès la louvri pou PASYAN SÈLMAN.

COVID-19 Tès

Sèvis Sante Medikal ak Konpòtman - LOUVRI

Ekip swen medikal ak konpòtman nou yo kounye a bay randevou pa videyo, telefòn, ak an pèsòn!

TANPRI REMAKE: Nou sèlman kapab bay yon randevou videyo oswa telefòn si ou se nan Massachusetts. Si ou pral nan yon lòt eta pou yon randevou videyo oe telefòn, nou pa kapab ofri swen nan moman sa a.

Sèvis Dantè - LOUVRI

Sèvis swen dantè nou yo louvri kounye a. Ekip dantè nou an ka bay woutin, ijan, ak ijans swen dantè pou pasyan ki gen tout laj.

Pratik dantè nou swiv tout direktiv Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC). Nou pral kontwole seryezman nenpòt lòt kontwòl enfeksyon oswa règleman ekipman pwoteksyon pèsonèl ki soti nan CDC la. Nou pral fè chanjman ki nesesè yo kenbe sekirite tout moun.

Famasi - LOUVRI

Nou ap ofri sèvis mache, pickup twotwa, oswa livrezon lapòs. Tanpri, sèvi ak ranmase twotwa oswa livrezon lapòs si sa posib!

Rele (508) 778-5424 avèk yon demann famasi!

Nou ka poste preskripsyon ba ou! Nou pa poste medikaman kontwole oswa medikaman nan frijidè nan moman sa a.

Nenpòt pasyan ki enterese gen medikaman poste ka rele famasi a nan (508) 778-5424 fè yon demann. Yon fwa ke yon preskripsyon ranpli avèk siksè, anjeneral nou pral poste preskripsyon nan 24 èdtan. Akouchman se nòmalman jou ouvrab kap vini an epi nou swiv anbakman nan evènman an yon pasyan rapòte yon pwoblèm.

Pasyan yo ta dwe avize famasi a nan lespas 7 jou nan preskripsyon yo fini pou li bay famasi a ase tan pou ranpli medikaman yo oswa pou mande nouvo preskripsyon, si sa nesesè.

Tanpri rele (508) 778-5420 AVAN ou vini nan sant sante a si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo: Lafyèv, difikilte pou respire, tous

sentom kowonaviris

Pou plis enfòmasyon sou COVID-19, vizite hhsi.us/patient-information/coronavirus

Rele  (508) 778-5420 pou yon randevou nan Harbour Community Health Center - Hyannis!

Plis enfòmasyon sou Sant Sante a

Tout yo akeyi! Nou sèvi tout moun, kèlkeswa kapasite pou peye oswa estati asirans lan.

Harbour Community Health Center - Hyannis sitiye nan 735 Attucks Lane nan Hyannis, Massachusetts kote ou ka jwenn swen k ap pran swen ak pratik pou tout fanmi ou tou pre lakay ou!

Ekip nou an te bay fanmi konplè medikal, konpòtman, dantè, ak sèvis sipò pou Hyannis ak kominote ki antoure yo pou plis pase 13 ane. Anplwaye nou an se milti-kiltirèl ak pale angle, Pòtigè. ak panyòl. Sèvis entèprèt ki disponib nan tout lang.

Pa gen anyen ki ta dwe kanpe nan chemen sante ou

Harbour Health aksepte MassHealth, Health Safety Net, pwòp tèt ou-peye, ak pi asirans prive asire w ke ou ka jwenn-wo kalite, swen sante abòdab.

Pa gen asirans? Nou ka ede w aplike pou asirans si ou kalifye!

Pou pasyan ki pa gen asirans, nou ofri yon echèl glisman nan frè epi yo ka travay avèk ou sou yon plan peman abòdab.

Jwenn swen ak sèvis ou bezwen tout nan yon sèl kote ki bon.

Swen medikal

Dantè Swen

 • Egzamen dyagnostik
 • Swen prevantif ("netwayaj")
 • Restorative ("fouraj")
 • Operasyon oral ("ekstrè")
 • Pwosedi endodontik limite ("kanal rasin")
 • Pwotèz / Pasyèl
 • Kouwòn
 • Pedyat Dexter (limite)

Sèvis Sipò pou

 • Konseye aplikasyon sètifye - ede avèk enskripsyon MassHealth
 • Konseye klere - ede ak enskripsyon sante pou plis pase 65
 • Sou sit entèprèt Pòtigè

Famasi

Famasi sou plas nou an fè li fasil pou pran swen pou resevwa preskripsyon ou yo! Famasi nou an disponib pou pasyan yo epi tou li louvri pou kominote a pou ranpli ak ranplir preskripsyon yo.

Telefòn famasi: (508) 778-5424

Faks famasi: (508) 778-5429

Asirans aksepte

Nou aksepte pifò plan asirans sante ki gen ladan MassHealth, Medicare, Blue Cross Blue Shield, Boston Medical Center Health Net, Harvard Pilgrim Health Care, Health Safety Net (Free Care), Neighborhood Health Plan, Network Health, United Health, Tufts Health Plan and Self Peye.

Tanpri mande si ou bezwen èd pou aplike pou MassHealth! Nou ka ede w aplike epi yo gen yon echèl frè glisman.

Pare fè yon randevou?

Rele (508) 778-5420 pou yon randevou.

Nou gade pou pi devan pou pran swen ou ak fanmi ou!

Orè Randevou Telehealth

Lendi: 8: 00am - 8: 30pm
Madi: 8: 00am - 8: 30pm
Mèkredi: 8: 00am - 8: 30pm
Jedi: 8: 00am - 8: 30pm
Vandredi: 8: 00am - 8: 30pm
Samdi: 8: 00am - 4: 30pm
Dimanch: 8: 00am - 1: 00pm
Jou Ferye: 8: 00am - 1: 00pm
508-778-5420

Orè Travay Sant Sante

Lendi: 8: 00am - 4: 30pm
Madi: 8: 00am - 4: 30pm
Mèkredi: 8: 00am - 4: 30pm
Jedi: 8: 00am - 4: 30pm
Vandredi: 8: 00am - 4: 30pm
Samdi: 8: 00am - 12: 00pm
Dimanch: Fèmen
Jou Ferye: 8: 00am - 1: 00pm
508-778-5420

Orè Travay Dantè

Lendi: 8: 00am - 4: 30pm
Madi: 8: 00am - 4: 30pm
Mèkredi: 8: 00am - 4: 30pm
Jedi: 8: 00am - 4: 30pm
Vandredi: 8: 00am - 4: 30pm
Samdi: Fèmen
Dimanch: Fèmen
508-778-5420

Famasi Orè Travay

Lendi: 8: 30am - 4: 30pm
Madi: 8: 30am - 4: 30pm
Mèkredi: 8: 30am - 4: 30pm
Jedi: 8: 30am - 4: 30pm
Vandredi: 8: 30am - 4: 30pm
Samdi: 8: 00am - 12: 00pm
Dimanch: Fèmen
508-778-5424

Kote Sant Sante

adrès
735 Attucks Ln
Hyannis, MA 02601
Telefòn
508-778-5420