Ale nan kontni prensipal

Pasyan Pòtal

Byenveni nan MyChart!

Log in to MyChart

Harbour Health gen yon nouvo pòtal pasyan ki rele OCHIN MyChart! MyChart ba ou aksè dirèk nan pòsyon nan dosye sante elektwonik ou kote nou swiv ak magazen enfòmasyon sou sante ou.

Nenpòt kote, nenpòt lè ou kapab ...

 • Gade rezilta laboratwa ou yo
 • Gade randevou k ap vini yo
 • Tcheke medikaman yo
 • Revize bòdwo ou

MyChart pèmèt ou tou ...

 • Renouvle preskripsyon yo
 • Voye mesaj bay ekip swen ou an epi poze kesyon
 • Mande randevou

TANPRI REMAKE: Ou pral bezwen enskri pou yon kont MyChart menm si ou te gen yon kont Portal pasyan ak Harbor Health anvan.

Pare pou kòmanse?

Swiv etap sa yo anba a oswa telechaje enstriksyon enskri pa klike sou lyen ki anba yo.

Frantz    Panyòl      portuguese     Tiếng Vyetnamn

ETAP 1: Jwenn yon kòd deklanchman.

Ou ka klike sou bouton ki anba a pou mande yon kòd deklanchman oswa mande nan pwochen randevou ou.

Mande yon Kòd Aktivasyon

Harbour Health ap ba ou yon kòd deklanchman pa tèks, imèl, lèt oswa enprime Apre Rezime Vizit la.

ETAP 2: Kreye Kont MyChart ou.

PA TEKS

 1. Pou yon tèks, tape lyen inik nan MyChart. TANPRI REMAKE: lyen an ekspire nan 60 jou.
 2. Kreye yon non itilizatè, modpas, epi ranpli enfòmasyon ou yo. KONSÈY: Asire w ke non itilizatè ou an ak modpas ou se yon bagay ou pral sonje!
 3. SIKSÈ! Ou te kreye kont MyChart ou!

PA EMAIL

 1. Soti nan imèl ou, klike sou lyen inik nan MyChart. TANPRI REMAKE: lyen an ekspire nan 60 jou.
 2. Kreye yon non itilizatè, modpas, epi ranpli enfòmasyon ou yo. KONSÈY: Asire w ke non itilizatè ou an ak modpas ou se yon bagay ou pral sonje!
 3. SIKSÈ! Ou te kreye kont MyChart ou!

Si ou te resevwa yon kòd deklanchman nan yon lèt oswa sou enprime ou Apre Rezime Vizit, vizite mychart.ochin.org/MyChartHH/accesscheck.asp ranpli enskripsyon ou an.

ETAP 3: Aksè MyChart nan òdinatè pèsonèl ou oswa telefòn mobil.

Soti nan òdinatè w lan

Soti nan telefòn mobil ou

 • Ale nan magazen an app sou telefòn ou ak rechèch pou "MyChart"
 • Enstale epi louvri app a
 • Chwazi "Massachusetts"
 • Scroll down epi chwazi "Ochin | MyChart"
 • Mete non itilizatè ou an ak modpas ou epi klike sou "Log In."

Bezwen plis èd pou enskri oswa antre?

Voye yon imèl bay PatientPortal@hhsi.us oswa mande èd pwochenn fwa ou nan sant sante a!