Ale nan kontni prensipal

Famasi

Famasi Kominote - Tout yo akeyi!

Famasi Harbour Health yo ofri yon fason pratik ak abòdab pou fè preskripsyon ou yo ranpli.

Ekip famasi kominote nou an ka ranpli preskripsyon founisè ou ekri. Ou pa bezwen pasyan nan yon sant sante Harbor pou itilize famasi nou an. Tout yo akeyi!

Famasyen nou yo janti ak pran swen - epi yo fè pi plis pase jis ranpli preskripsyon. Nou travay kole kole ak founisè ou a asire w ke ou gen medikaman ki pi apwopriye. Ekip famasi nou an ka ede tou jwenn solisyon pou fè preskripsyon abòdab pou tout moun, ki gen ladan ak pasyan Health Safety Net.

Famasi nou yo gen yon liy konplè sou pwodwi san preskripsyon yo.

GRATIS twotwa ranmase ak livrezon lapòs sou pifò medikaman!

Famasi Harbour Health Community

Famasi klinik

Ekip famasi klinik nou an ede pasyan yo aprann sou itilizasyon medikaman san danje epi efikas.

Ekip nou an travay kole kole avèk ou menm ak founisè ou a devlope yon plan pou trete kondisyon kwonik tankou dyabèt, tansyon wo, opresyon, COPD, ak VIH. Nou ede pasyan yo aprann tou sou maladi yo, medikaman yo, ak abitid yo pou kenbe bon sante.

Ekip kalite ak swen nou ankouraje tout moun vin yon patisipan aktif nan jere maladi kwonik!

Kote ki bay sèvis sa a: