Ale nan kontni prensipal

Sèvis Medikal

Kalite ak swen sèvis medikal pou tout laj

Ofri videyo / telefòn ak randevou an pèsòn - nouvo pasyan akeyi!

Nan sant sante kominotè Harbour Health yo, ou pral jwenn swen medikal pou timoun, adolesan, granmoun ak granmoun.

Tout moun akeyi nan sant sante kominotè nou yo!  Nou pran swen tout moun epi ofri sèvis pou ede ou jwenn swen medikal ou bezwen an.

Sèvis Medikal

Harbour sant sante kominotè ofri tou laboratwa ak sèvis famasi, swen dantè, sante konpòtman, ak sèvis sipò.

Asirans aksepte

Sant sante kominotè nou yo aksepte pifò plan asirans sante yo ki gen ladan MassHealth, Medicare, Blue Cross Blue Shield, Boston Medical Center Health Net, Harvard Pilgrim Health Care, Health Safety Net (Swen gratis), Plan Sante Katye, Sante Rezo, United Health, Tufts Health Plan.

Nou ofri tou ede aplike pou asirans ak yon echèl glisman nan frè yo.

Randevou ak Lokalite

Klike sou lyen ki anba a pou aprann plis sou sèvis nan chak nan sant sante nou yo. Pou pran yon randevou, rele sant sante ki pi bon pou ou - nouvo pasyan yo akeyi nan tout kote!

Nou gade pou pi devan pou pran swen ou ak fanmi ou!