Ale nan kontni prensipal

Konpòtman Sante

Koulye a, bay videyo / telefòn ak randevou an pèsòn!

Rele yon sant sante kominotè Harbor pou yon randevou.

Isit la pou ede

Ekip sante konpòtmantal nou an gen sousi pou timoun, jèn, granmoun, ak granmoun. Nou la pou ede moun ak fanmi ki gen yon varyete relasyon ak pwoblèm sante mantal.

Sante konpòtman entegre

Founisè sante konpòtman nou yo travay avèk nou founisè swen medikal prensipal yo. Nou sipòte pasyan ki gen bezwen medikal ki afekte nan enkyetid sosyal ak / oswa konpòtman.

Ekip nou an konsilte ak founisè medikal epi li bay sèvis dirèk bay pasyan yo. Sèvis nou yo enkli:

  • Evalyasyon
  • Entèvansyon kout
  • Coaching
  • tès
  • Swiv vizit pandan randevou medikal
  • Rekòmandasyon ak referans nan sèvis alontèm

Lòt sèvis

Pare pou pran yon randevou?

Rele yon sant sante kominotè Harbor pou pran randevou. Jwenn yon kote