Ale nan kontni prensipal

Bay Harbour Health

Sipòte lokal, aksè abòdab nan swen sante pou tout moun nan kominote nou an

Fè yon don

Ou ka fè yon don sou entènèt lè ou ranpli fòm ki anwo a. Tanpri sonje ke ou kapab dirije don ou pa reponn kesyon an "Ki kote ou ta renmen don ou ale?" epi klike sou gout desann meni an.

Si ou ta renmen fè yon don pa chèk, tanpri fè peyab bay Harbor Health Services, Inc. epi poste li nan:

Helen Priscella
Kont Peye
Sèvis Sante Harbour
1135 Morton Street
Mattapan, MA 02126

Tanpri endike nan liy memo chèk la si ou ta renmen don ou ale nan:

  • Zòn nan nan pi gwo bezwen
  • Sant sante kominotè Harbor (presize kote si ou pito)
  • Plan Sèvis Harbour Elder
  • Manje gadmanje a nan Harbor Sante
  • Sèvis swen dantè

Èske ou bezwen pale ak yon moun sou fè yon don?

Si w ap rele nan yon fondasyon oswa konpayi oswa ou ta renmen pale ak yon moun sou fè yon don, tanpri kontakte:

Ami Bowen
Direktè Relasyon Kominotè yo
(617) 533-2358
abowen@hhsi.us

MÈSI!  Nou rekonesan pou sipò a nan kalite ak moun k ap pran swen ak biznis tankou ou!