Ale nan kontni prensipal

Misyon nou, vizyon ak valè

Misyon nou

Pou ede moun yo reyalize tout potansyèl yo atravè aksè nan lokal, sèvis abòdab ki ankouraje sante.

Vizyon

Tout moun nan kominote nou yo gen pouvwa pou yo mennen yon vi ki an sante, endepandan, ak rive vre.

Valè

  • Inovasyon:  Nou se pyonye nan sante kominotè. Nou se yon òganizasyon aprantisaj ki selebre efò pou adapte yo ak bezwen yo chanje nan kominote nou yo ak anviwònman swen sante.
  • Kominote:  Nou asosye avèk òganizasyon ak moun ki nan kominote nou yo, paske amelyore sante vle di plis pase bay gwo swen sante.
  • Reyaksyon:  Nou kreye enpak ki satisfè bezwen moun nou sèvi yo epi elimine sous inegalite nan sante nan kominote nou yo.
  • Divèsite:  Nou ranmase fòs ak insight soti nan kilti yo varye ak eksperyans nan kominote nou yo ak kòlèg li yo.
  • Kalite:  Nou fikse objektif klè, aspirasyon. Nou ankouraje transparans ak responsabilite nan pouswit pèfòmans eksepsyonèl.