Bỏ qua nội dung chính

Trở thành bệnh nhân mới

Bệnh nhân mới được chào đón tại tất cả các trung tâm y tế cộng đồng của chúng tôi!

Cảm ơn bạn đã trở thành một bệnh nhân mới tại Harbour Health! Các nhà cung cấp dịch vụ tốt và quan tâm của chúng tôi mong muốn giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Làm thế nào để tôi đặt lịch hẹn?

Để đặt lịch hẹn, vui lòng liên hệ địa điểm thuận tiện nhất cho bạn và cho họ biết bạn là bệnh nhân mới. Khi bạn gọi, chúng tôi sẽ giúp bạn quyết định xem một cuộc hẹn video / điện thoại hoặc gặp trực tiếp là tốt nhất cho nhu cầu chăm sóc của bạn và cho bạn biết chúng tôi sẽ cần thông tin gì để đăng ký bệnh nhân mới.

Tìm một địa điểm

Làm cách nào để đăng ký làm bệnh nhân mới?

Không có gì có thể cản trở sức khỏe của bạn! Đó là lý do tại sao chúng tôi làm cho việc trở thành một bệnh nhân mới dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể cho tất cả những bệnh nhân mới và lần đầu tiên của chúng tôi.

Nếu bạn là bệnh nhân mới, bạn có thể tải xuống, in và hoàn thành các mẫu đăng ký bên dưới trước cuộc hẹn đầu tiên. Hoàn thành biểu mẫu trước cuộc hẹn sẽ cho phép bạn đăng ký NHANH HƠN.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các mẫu đăng ký, vui lòng liên hệ với địa điểm Harbour Health nơi bạn đặt lịch hẹn.

Mẫu đăng ký bệnh nhân mới
Registro de un nuevo paciente
Cadastro de novos pacientes
Danh sách ghi mới bệnh nhân

Vui lòng kiểm tra với công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn trước cuộc hẹn đầu tiên để đảm bảo rằng chuyến thăm của bạn đến Harbour Health được chương trình của bạn đài thọ.

Bạn có Cần Trợ giúp Đăng ký Bảo hiểm Y tế không?

Harbour Health có thể giúp bạn đăng ký chương trình MassHealth (Medicaid) và bảo hiểm công cộng. Khi bạn gọi điện để lấy hẹn, hãy cho chúng tôi biết bạn sẽ cần trợ giúp trong việc đăng ký bảo hiểm. Chúng tôi có thể giúp bạn đặt lịch hẹn với nhân viên tư vấn đơn bảo hiểm được chứng nhận của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ bảo hiểm y tế

Tôi có thể tìm thêm thông tin về Chính sách quyền riêng tư và các biểu mẫu khác của bạn ở đâu?

Các chính sách và biểu mẫu của chúng tôi có sẵn để tải xuống. Nhấp vào nút bên dưới để tìm các chính sách và biểu mẫu bạn cần.

Chính sách và Biểu mẫu

Làm cách nào tôi có thể tìm được nhà cung cấp dịch vụ chấp nhận bệnh nhân mới?

Bệnh nhân mới được chào đón tại tất cả các trung tâm y tế cộng đồng của chúng tôi! Khi bạn gọi điện để lấy hẹn, chúng tôi sẽ cho bạn biết các nhà cung cấp dịch vụ tại trung tâm y tế có sẵn lịch hẹn.

Nhấp vào nút bên dưới để tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp dịch vụ tại các trung tâm y tế của chúng tôi.

Tìm hiểu về các nhà cung cấp của chúng tôi