Skip to main content

Chào mừng quý vị đến với Harbor Health

Giới thiệu

Harbor Health Service, Inc (HHSI) là một tổ chức phục vụ sức khoẻ cộng đồng phi lợi nhuận, cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện có chất lượng tại khu vực đô thị Boston, cộng đồng khu vực South Shore và Cape Cod. Chúng tôi cung cấp một mạng lưới chăm sóc sức khỏe rộng lớn để đáp ứng mọi nhu cầu của bệnh nhân.

Tất cả trung tâm y tế cộng đồng trong hệ thống Harbor Health kết hợp thành một tổng thể chăm sóc sức khỏe cho hơn 29,000 bệnh nhân và cũng như là một “nha sĩ gia đình” cho 14,000 bệnh nhân khác. Chương trình Dịch Vụ Chăm Sóc Người Cao Niên phục vụ cho hơn 550 hội viên. Chương trình Dinh Dưỡng cho Phụ Nữ, Trẻ Em, và Trẻ Sơ Sinh phục vụ hơn 3,000 phụ nữ và con em của họ.

Dịch vụ thông dịch

Harbor Health cung cấp những dịch vụ chăm sóc bệnh nhân theo hướng tiếp cận đa khoa. Ban Dịch vụ Xã Hội & Thông Dịch đóng vai trò quan trọng cho việc phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, ban nghành trong HHSI và với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Ban Dịch Vụ Xã Hội và Thông Dịch gồm có các nhân viên điều quản, nhân viên xã hội, nhân viên phụ trách vấn đề bạo lực trong gia đình, và thông dịch viên. Những nhân viên này là gạch nối giữa bệnh nhân và đội ngũ chuyên viên chăm sóc y tế chính và chuyên viên chăm sóc sức khỏe tâm lý hành xữ. Họ cung cấp việc tư vấn hổ trợ, phối hợp điều trị, giới thiệu đến các nguồn giúp đỡ tại địa phương và tiểu bang.

Harbor Health nhận thức được tầm quan trọng của việc cung cấp những dịch vụ chăm sóc bệnh nhân phù hợp với mỗi văn hoá và ngôn ngữ riêng. Chúng tôi có thông dịch viên ngay tại trung tâm trong giờ làm việc để giúp những bệnh nhân không nói được tiếng Anh. Các thông dịch viên có chứng chỉ của chúng tôi đều đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Trung tâm y tế gồm có những nhân viên nói tiếng Việt, Hoa, Tây Ban Nha, Albani, Nepal, Brazil, Bồ Đào Nha, Haiti và Creole. Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ thông dịch qua điện thoại cho những bệnh nhân nói những ngôn ngữ khác.

(617) 533-2300

Khái quát về Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng

Harbor Health điều hành bốn trung tâm: Trung Tâm Y Tế Cộng Ðồng Geiger Gibson, Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Hyannis, Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Plymouth và Trung Tâm Y Tế Neponset. Những trung tâm này được tài trợ qua dự luật 42 U.S.C. 254b, là Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe qua dự luật 42 U.S.C. 233(g)-(n). Ngoài ra, Harbor Health còn điều hành Chương Trình Dịch Vụ Người Cao Niên-một chương trình chăm sóc người già yếu tại nhà, Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC) khu vực Nam Dorchester, và Trung Tâm Nha Khoa Ellen Jones.

Xin chọn trung tâm y tế thuộc khu vực của bạn để tìm hiểu thêm về các dịch vụ và chuyên viên, bác sĩ tại đó. Kế tiếp bạn có thể sắp xếp một cuộc hẹn khám bệnh với các nhân viên trong ban Xã Hội và Thông Dịch

 • Trung Tâm Y Tế Geiger Gibson
 • Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Harbor – Hyannis
 • Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Harbor – Plymouth
 • Trung Tâm Y Tế Neponset
 • Trung Tâm Nha Khoa Ellen Jones
 • Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC) khu vực Nam Dorchester/Trung Tâm Y Tế South Boston
 • Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)-Trung Tâm Y Tế Codman Square

Dịch Vụ – Địa Điểm

Y Khoa Gia Đình
Nhi Khoa
Tâm Thần-Tâm Lý
Dược Khoa
Nhãn Khoa
Dịch Vụ Thử Nghiệm Bệnh Liệt Kháng (HIV)
Phòng Xét Nghiệm
Cố Vấn Dinh Dưỡng
Trị Bệnh Chân
Sản Khoa
Dịch Vụ Xã Hội và Thông Dịch
Phòng Lương Thực
Dịch Vụ Xã Hội
Điều Trị Bằng Suboxone
Phụ Khoa
Cố Vấn Ghi Danh Bảo Hiểm
Nha Khoa
Y Khoa Tổng Quát
Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà
Chăm Sóc Người Lớn Ban Ngày
Chương Trình Phục Hồi Chức Năng
Chăm Sóc Tại Nhà qua Gia Đình
Những Chương Trình
Trung Tâm Y Tế Neponset
Chương Trình “Cuộc Đời-Sức Khỏe Của Tôi”
Phòng Ngừa Té Ngã/Thăm Viếng Tại Nhà

Chương Trình Theo Dõi Huyết Áp Tại Nhà
Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)
Chương Trình Phòng Ngừa Bệnh Tiểu Đường YMCA
Dịch Vụ Hướng Dẫn Nuôi Sữa Mẹ
Nhóm Sinh Hoạt Hổ Trợ Cho Các Người Mẹ

Giới thiệu Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Người Cao Niên

Dịch Vụ Chăm Sóc Người Cao Niên của Harbor Health là một chương trình chăm sóc sức khoẻ cá nhân do các chuyên gia về người cao tuổi của chúng tôi cung cấp, theo hướng dẫn của kế hoạch chăm sóc được phát triển và dựa theo nhu cầu của từng người.

Việc chăm sóc sức khoẻ của bạn được phối hợp bởi một nhóm chuyên gia tại Trung Tâm chăm sóc PACE, bao gồm phương tiện đưa đón, hoặc ngay tại nhà bạn khi cần thiết. PACE cung cấp việc chăm sóc cho thành viên suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm.

Tiêu chuẩn tham gia:

 • Từ 55 tuổi trở lên
 • Cư ngụ tại những vùng: Avon, Braintree, Boston, Canton, Dedham, Holbrook, Milton, Quincy, Randolph, Norwood, Sharon, Stoughton và Weymouth
 • Có tình trạng sức khỏe đủ tiêu chuẩn được “chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng” theo quy định của tiểu bang
 • Có khả năng sống an toàn tại cộng đồng kèm với sự hỗ trợ thêm

Xin liên lạc Chương Trình Dịch Vụ Người Cao Niên gần nơi bạn ở nhất để biết thêm chi tiết tham gia

Khu vực Mattapan

1135 Morton Street
Mattapan, MA 02126
Phone: 617.533.2400
Fax: 617.533.2438
TTY: 617-533-2404
[email protected]

Khu vực Brockton

479 Torrey Street
Brockton, MA 02301
Phone: 774-470-6700
[email protected]